Vi optimerar prestationer

Elite Coaching hjälper framgångsrika människor att nå ännu större framgång.

Vi är oerhört noga i vårt urval av klienter och arbetar bara med ett fåtal klienter åt gången. Detta för att kunna maximera resultatet för klienten. Vi arbetar bara med extremt ambitiösa och hängivna människor som redan uppnått stor framgång, men som vill fortsätta utvecklas och optimera sina prestationer. Vi kräver att klienter respekterar alla ingångna avtal, annars avbryts samarbetet omedelbart och inga pengar återbetalas.

Vi hjälper våra klienter att utveckla de nödvändiga mentala och känslomässiga resurserna som krävs för att optimera sina prestationer. Vi arbetar mot målet ”fullständig kontroll över tankar, känslor, handlingar och beteende”.

Att inleda ett samarbete med oss innebär alltid extrema uppoffringar och en fullständig ärlighet från klienten. Det innebär att klienten många gånger tvingas revidera en hel del av sina stories. Storys som syftar till att bekräfta klientens självbild, fördomar, antagande och verklighetsuppfattning. Vi hjälper klienten att våga titta på sin skam som många gånger är orsaken till att klienten inte redan uppnått det önskade målet. Vi arbetar med Ansvarsmodellen som innebär att inga ursäkter eller rationaliseringar accepteras. Vi är noga med att betona villkoren om och om igen så att det inte finns några oklarheter om villkoren. Om villkoren bryts sägs avtalet omedelbart upp och inga pengar återbetalas.

Vi vänder oss till en exklusiv målgrupp bestående av män och kvinnor som är disciplinerade, högpresterande, ambitiösa och fullständigt hängivna målet.