COACHING FÖR LEDARE

Vi hjälper ledare att utvecklas

Elite Coaching har under många år hjälpt ledare att optimera sitt ledarskap och sina resultat. Vi hjälper ledare att förstå sina negativa reaktionsmönster som undermedvetet leder till sämre prestationer. Vi hjälper dem att förvandla dessa gamla reaktionsmönster till  nya som radikalt förbättra deras resultat.  
Tillsammans utforskar vi varje område av klientens kognitiva dissonans, d.v.s. var avståndet är som störst mellan hinder och resultat. Vi arbetar också med klientens känslomässiga och kognitiva stil. Vi hjälper våra klienter att organisera sitt sinne för superior performance.

Negativa reaktionsmönster

När vi talar om Negativa reaktionsmönster så talar vi om det i förhållande till resultat – och inte i termer av beteende. Alla människor utvecklar strategier för att kunna handskas med trauma – och dessa strategier har tyvärr en tendens att undermedvetet styra våra beslut när vi blir stressade. Det innebär att vi undermedvetet använder strategier som är anpassade till helt andra omständigheter och har inget att göra med de utmaningar vi ställs inför nu.
För att kunna navigera med framgång på den högsta nivån måste man identifiera sina Negativa reaktionsmönster och transformera dem till Konstruktiva reaktionsmönster som leder till radikalt bättre resultat. 

Kognitiv dissonans och stil

När vi talar om kognitiv dissonans så talar vi om de områden där det finns ett stort gap mellan Beslut – Förväntat resultat och – Faktiskt resultat. Varför existerar gapet? Handlar det om marknaden, medarbetarna, konkurrenterna, eller är det ledarens eget mindset som ligger bakom gapet?   
När vi talar om den kognitiva stilen så talar vi om hur ledaren kommer fram till sina beslut.
Tillsammans tar vi en titt på processerna som leder fram till beslut och undersöker vilka små, men betydelsefulla, förändringar som kan leda fram till dramatiskt bättre resultat.

Känslomässig stil

Det spelar ingen roll hur stark man är mentalt om man samtidigt är känslomässigt svag. Då spelar det ingen roll att du säger till dig själv att du inte ska ge upp när det blir jobbigt. Du kommer ändå att ge upp.
Att överväldigas av känslor och fatta ett beslut med katastrofala konsekvensen, som man gensat ångar, är ett tecken på känslomässig svaghet.
Att vara känslomässigt svag innebär att man är oförmögen att kunna kontrollera sina känslor under en hög grad av obehag. När det blir för obehagligt så börjar man leta efter en väg ut och börjar bli arg på sig själv och sina medarbetare, eller så börjar man tycka synd om sig själv.
För att utveckla en obändig känslomässig styrka så måste man kunna koppla det man gör till en djupare mening, och man måste lära sig att kontrollera sina känslor. 
Vi hjälper människor att utveckla en känslomässig styrka som bidrar till att radikalt förbättra deras prestationer.

MINDSET

Vad fokuserar du på?

BELIEFS

Vad är du övertygad om?

ATTITUDE

Utstrålar du självförtroende?