ELITE COACHING

Elite Coaching tillhandahåller strategier och stöd för högpresterande inom fotboll och ishockey. Vi arbetar bara med ett fåtal noga utvald klienter varje år som vi anser har vad som krävs för att kunna förverkliga sina mest ambitiösa mål och drömmar. Vi har en holistisk approach vilket innebär att vi arbetar med att optimera alla delar av klientens liv, inte bara det sportsliga. För att kunna tillhöra den absoluta världstoppen krävs det att man håller en genomgående hög standard inom alla områden och inte kompromissar med detaljerna.

Elite Coaching anpassar strategi och stöd efter varje klients unika egenskaper och målsättningar, men vi betonar alltid nödvändigheten av att bli anti-fragile för att kunna nå sina mål. Det vill säga att man utvecklar och stärker sina mentala och känslomässiga muskler för att inte låta sig påverkas och störas av saker som ligger utanför ens kontroll. Vi förespråkar Kaizen, vilket innebär att man hela tiden strävar efter att optimera förutsättningarna för att säkerställa högsta möjliga prestationsnivå.

Elite Coaching betonar starkt nödvändigheten av att ha en effektiv balans mellan prestation och återhämtning. Optimeringen av sömn, mat, vila och lek bidrar både till en hög prestationsnivå och en hög livskvalitet. Vi kan inte nog poängtera vikten av att skapa sig ett liv där man fritt och naturligt rör sig mellan de olika aktiviteterna med samma mindset och attityd.