Elite Coaching

Elite Coaching arbetar med klientens vanemässiga tankar, övertygelser och attityd, för att hitta kognitiva dissonanser, vilket handlar om var avståndet är störst mellan prestation och resultat. Vi undersöker klientens känslomässiga stil, vilket visar hur klienten reagerar på olika omständigheter och därefter deras kognitiva stil vilket relaterar till hur klienten kommer fram till sina beslut för att hjälpa dem förverkliga sina mest ambitiösa mål.