COACHING FÖR FOTBOLLSSPELARE

ELITE COACHING HJÄLPER FOTBOLLSSPELARE ATT OPTIMERA SIN KARRIÄR

Elite Coaching har under mer än 20 år präglats av nytänkande och innovativa lösningar på de utmaningar som professionella fotbollsspelare ställs inför. Vi tillhandahåller råd och lösningar anpassade till varje steg i en professionell fotbollsspelarens karriär.

Vi har en lång erfarenhet av de komplexa utmaningar som uppstår i samband med en framgångsrik karriär och vår expertis hjälper fotbollsspelare att utvecklas och lyckas på varje ny nivå i deras karriär. Vi hjälper fotbollsspelare att hantera varje ny nivå av hans karriär mentalt, känslomässigt och praktiskt.

Genom vår djupa förståelse för sambandet mellan fotbollen och privatlivet, kan vi erbjuda ett brett register av sofistikerade lösningar som hjälper fotbollsspelare att optimera både sin karriär och sitt privatliv.

Med insikt och omdöme som formats genom många års samarbete med högpresterande fotbollsspelare har vi en gedigen kunskap om komplexiteten i deras liv och vardag.

Elite Coaching har genom hela sin historia arbetat med många välkända namn inom fotbollen, vilket gett oss vårt goda rykte. Vi har under många år tillhandahållit flexibla lösningar designade att maximera möjligheterna för våra klienter.

Vår expertis inom prestationspsykologi grundar sig på vårt långa samarbete med några av de största talangerna inom svensk fotboll, i kombination med vår omfattande förståelse för deras kreativitet och hängivelse.

Elite Coaching är en väletablerad och välrenommerad samarbetspartner som har hjälpt många fotbollsspelare att optimera sin karriär.

Vi förstår att kraven en professionells fotbollsspelar har att handskas med ökar exponentiellt för varje nytt steg i deras karriär. Vårt fokus ligger på att alltid se till att vi maximerar varje möjlighet som uppenbarar sig för klienten, för att kunna säkerställa deras livsstil och ekonomiska behov när deras karriär en dag tar slut.

Elite Coaching samarbetar med alla som är involverade i klientens karriär och framtid. Detta för att reducera allt som kan påverka klientens prestation negativt. Vi ser till att experter säkerställer och planerar för varje aspekt av klientens framtid.

Även om fotbollen i sig själv är föränderlig, så är vårt engagemeng i att säkerställa klientens framgång konstant. Vi söker hela tiden nya smarta och effektiva lösningar på de utmaningar som klienten ställs inför. En professionell fotbollsspelares liv skiljer sig på många sätt från andras liv och det är vårt uppdrag att tillhandahålla högsta möjliga standard och att se till att klienten hela tiden rör sig framåt mot målet.

Elite Coaching tillhandahåller en flexibel och kompetent service som skräddarsys efter klientens behov och önskemål. I samarbete med klienten, och alla andra som är viktiga för klientens framgång, så utarbetar vi en strategi som syftar till att maximera klientens talang och maximera alla möjligheter som tar klienten till målet.

Vi förstår den komplexa dynamiken som råder i fotbollens värld. Skador och en ibland oförutsedd försäljning gör att man ibland måste revidera strategin och anpassa den till de nya rådande omständigheterna. Det förändrar dock inte uppdraget i sig själv, att hela tiden maximer de möjligheter som dyker upp för klienten.

Elite Coaching har många års erfarenhet av att vägleda professionell fotbollsspelare i en värld som präglas av stora krav och stora förväntningar. Det krävs beslutsamhet och en bra samarbetspartner för att kunna förverkliga sina mest ambitiösa mål och drömmar.

Elite Coaching har både kunskapen och erfarenheten för att hjälpa professionella fotbollsspelare att nå sina mest ambitiösa mål och drömmar.