Elite Coaching

ELITE COACHING HJÄLPER MÄNNISKOR ATT VINNA.

Det som skiljer de främsta från de sämsta beror på en sak mer än något annat… deras Negativa Reaktionsmönster. Visst, talang, utbildning och djävlar anamma i all ära, men det spelar mindre roll när de Negativa Reaktionsmönstren dominerar deras kognition.

Negativa Reaktionsmönster är en serie komplementerande transaktioner som alltid leder till samma förutsägbara slut. Även om det finns variationer på temat och ordningsföljden så innehåller de Negativa Reaktionsmönstren oftast känslor av skam, ilska, uppgivenhet och sorg. Antingen så vänds känslorna och beteendena inåt och man drar sig undan, eller så blir man utåtagerande, vilket kan ta sig uttryck på många olika sätt.

Negativa Reaktionsmönster kan se olika ut för människor men det finns en sak som är gemensamt för alla… Det leder alltid till sämre beslut och underprestation. I de ”bästa” scenarierna drabbar ”bara” de negativa konsekvenserna individen, men i de sämsta scenarierna drabbar det hela laget, teamet eller till och med hela organisationen.

Elite Coaching hjälper ledare och elitidrottare att förstå deras Negativa Reaktionsmönster som undermedvetet försämrar deras prestation och saboterar deras möjlighet att prestera optimalt. Vi hjälper våra klienter att förändra deras gamla reaktionsmönster och dramatiskt förbättra deras resultat.

Studier visar att vi bara är medvetna om cirka 5% av vad som pågår. Det betyder att vi är omedvetna om 95% av våra beslut, antagande och handlingar. Tänk om du kunde få tillgång till och kontrollera ditt undermedvetna och därmed förbättra dina resultat?

Enkelt uttryckt, hjärnan kan liknas vid att fungera på samma sätt som en dator. Vi använder allesammans program som är likvärdiga med Word och Excel. Elite Coaching hjälper sina klienter att stoppa in ”rätt program” för att uppnå de önskade resultaten.

Först frågar vi klienten vad han/hon vill ha ut av sin prestation?

Därefter börjar vi arbeta med klientens vanemässiga tankar, övertygelser och attityd, för att hitta kognitiva dissonanser, vilket handlar om var avståndet är störst mellan prestation och resultat. Vi undersöker klientens känslomässiga stil, vilket visar hur klienten reagerar på olika omständigheter och därefter deras kognitiva stil vilket relaterar till hur klienten kommer fram till sina beslut.

Vi hjälper våra klienter att organisera deras sinne effektivt för att kunna prestera optimalt.

Ring Mikael Lörnstam 072 20 88 555 och berätta hur du vill förbättra dina resultat