Elite Coaching

Självförtroende är vad som hjälper lag att vinna och organisationer att bli framgångsrika.

Självförtroende hjälpte USA´s ishockeylag (ledda av Herb Brooks) att slå Sovjet i OS i Lake Placid 1980, mot alla odds. Sovjets lag bestod av världens bästa hockeyspelare, USA´s lag bestod av amatörer och collegespelare. Händelsen utsågs till århundradets sporthändelse av sportmagasinet Sport Illustrated.

När Steve Jobs kom tillbaka till Apple 1996 (genom förvärvet av NeXT) var företaget på ruinens brant. 1997 blev Jobs tillförordnad VD och fattade en del radikala beslut som tog Apple från att ha varit konkursfärdigt till att bli världens dyraste företag med massor av priser och utmärkelser.

Ett gediget självförtroende kan hjälpa ett hårt arbetande gäng glada amatörer att slå världens bästa och självförtroende kan göra ett konkursfärdigt företag till världens starkaste varumärke med ett börsvärde på över 800 miljarder dollar (maj -17), som i Apples fall. 

SJÄLVFÖRTROENDE ÄR EN FÖRVÄNTAN PÅ ETT POSITIVT RESULTAT. 

Hjärnan följer direktiv på samma sätt som en servomekanism låser en missil på målet. Förväntan är direktivet som hjärnan ”ställer in sig på” och förser därefter kroppen och knoppen med de nödvändiga resurserna. Så länge förväntan på ett positivt resultat är realistiskt, så trampar vi på med entusiasm, men så fort det kommer smolk i glädjebägaren så smyger sig tvivlet in som en förfrågan om vi ska fortsätta förvänta oss ett positivt resultat. Har vi ett positivt self talk som får oss att stanna kvar i vårt självförtroende, så är allt väl. Men om det mot förmodan kommer ännu mera smolk i glädjebägaren, så kommer tvivlet att propsa på en omförhandling gällande vårt mål. Om vi vid den omförhandlingen inte längre förväntar oss ett positivt resulta, utan tvärtom ett negativ resultat… så låser sig hjärnan på det ”nya målet” (att förlora) och de Negativa Reaktionsmönstren tar över.

De Negativa Reaktionsmönstren är en försvarsmekanism (coping strategy) som vi utvecklade under vår uppväxt, när vi blev sårade eller kränkta. De vanligaste reaktionerna är att kommunikationen upphör, kritik och beskyllningar ökar, respekten minskar, isoleringen ökar, fokuset vänds inåt, sprickor växer, initiativ minskar, ambitionsnivån sänks och negativiteten fortsätter att sprida sig i hela organisationen.

SJÄLVFÖRTROENDE ÄR TILLSTÅNDET MELLAN FÖRTVIVLAN OCH ARROGANS.

Självförtroende är tillståndet mellan förtvivlan och arrogans, och vi rör oss mellan dessa ytterligheter. Kom ihåg att självförtroendet är en förväntan på ett positivt resultat och när de förväntningarna blir ouppnåeliga så glider vi antingen iväg mot förtvivlan och klandrar oss själva eller så glider vi iväg mot arrogans och klandrar någon annan.

För att slippa glida iväg för långt från vårt center i Självförtroende, så behöver vi påminna oss om alla våra framgångar och att vi inte plötsligt tappat all vår kompetens för att vi utmanas i vår förväntning och att Livet spelar våra förväntningar ett spratt. Det är arrogant att inte förvänta sig motgångar och arrogans vill vi slippa så mycket som möjligt, på samma sätt som att vi inte vill ge upp för att förutsättningarna förändrats.

Så länge vi fortsätter ta vårt ansvar, fortsätter samarbeta och fortsätter ta initiativ… så kan vi fortfarande besegra oddsen och få ännu större självförtroende.

Elite Coaching arbetar med klientens vanemässiga tankar, övertygelser och attityd, för att hitta kognitiva dissonanser, vilket handlar om var avståndet är störst mellan prestation och resultat. Vi undersöker klientens känslomässiga stil, vilket visar hur klienten reagerar på olika omständigheter och därefter deras kognitiva stil vilket relaterar till hur klienten kommer fram till sina beslut för att hjälpa dem skapa ett vinnande självförtroende.

Vi hjälper våra klienter att prestera optimalt under press.

Ring Mikael Lörnstam 072 20 88 555 och börja skapa ett vinnande självförtroende.