COACHING FÖR FORWARDS

Vi hjälper forwards att göra fler mål

Elite Coaching är specialiserade på att hjälpa forwards göra fler mål och fler assist. Vi har under många år hjälpt massor med forwards att göra fler mål och fler assist i de högsta ligorna runt om i världen. Genom studier och samlade erfarenheter från de främsta inom performance psychology kan vi tillhandahålla en uppsättning vertyg som hjälper forwards att göra fler mål och fler assist. 
Det är vår erfarenhet att talang och teknisk skicklighet kan ta en spelare långt, men skillnaden på långt och hela vägen ligger i spelarens förmågan att kunna kontrollera sina egna tankar och känslor när allt ställs på sin spets. Att ha mästerskapsnerver är en förutsättning för att kunna optimera sina prestationer i de största ligorna, men lika värdefullt är det att kunna hålla en genomgående hög nivå på sitt spel under hela säsongen.
Vi hjälper forwards att utveckla de nödvändiga mentala och känslomässiga musklerna som krävs för att lyckas på den högsta nivån.

Negativa reaktionsmönster

Negativa reaktionsmönster är den största anledningen till att spelare underpresterar.
Alla människor utvecklar strategier för att kunna handskas med trauma. Dessa strategier styr sen våra beslut när vi blir stressade.
Det innebär att vi undermedvetet använder strategier som är anpassade till helt andra omständigheter och har inget att göra med de utmaningar vi ställs inför i nutid.
För att kunna navigera med framgång på den högsta nivån måste man identifiera sina Negativa reaktionsmönster och transformera dem till Konstruktiva reaktionsmönster som leder till radikalt bättre resultat. 

Kognitiv dissonans och stil

När vi talar om kognitiv dissonans så talar vi om de områden där det finns ett stort gap mellan Beslut – Förväntat resultat och – Faktiskt resultat. Varför existerar gapet?   
När vi talar om den kognitiva stilen så talar vi om hur forwarden kommer fram till sina beslut.
Tillsammans tar vi en titt på processerna som leder fram till beslut och undersöker vilka små, men betydelsefulla, förändringar som kan leda fram till dramatiskt bättre resultat.

Känslomässig stil

Att överväldigas av känslor och fatta ett beslut med katastrofala konsekvensen, som man genast ångrar, är ett tecken på känslomässig svaghet.
Att vara känslomässigt svag innebär att man är oförmögen att kunna kontrollera sina känslor när man upplever en hög grad av obehag. När det blir för obehagligt så börjar man leta efter en väg ut och börjar bli arg på sig själv och sina medarbetare, eller så börjar man tycka synd om sig själv.
För att utveckla en obändig känslomässig styrka så måste man kunna koppla det man gör till en djupare mening, och man måste lära sig att kontrollera sina känslor. 
Vi hjälper människor att utveckla en känslomässig styrka som bidrar till att radikalt förbättra deras prestationer.

KLIENTER

Ett litet urval av dem vi har hjälpt under de senaste året.

Sebastian Andersson

Union Berlin & Landslaget

Mikael har hjälpt mig att hjälpa mig själv. Han har hjälpt mig bli bättre på att släppa tankar som inte tar mig dit jag vill och istället känna mig mer fokuserad och närvarande i matchen. Detta gäller inte bara inom fotbollen utan det ger även mer kvalitet i vardagen.

David Moberg Karlsson

Sparta Prag

Började prata med Mikael under en period  där jag kände att jag inte fick ut max av min fotbollskapacitet. Jag känner som fotbollsspelare att man har lärt sig hur man ska ”tänka” för att prestera max. Där har Mikael varit en enorm hjälp, jag har börjat fokusera på saker jag kanske inte la större vikt vid förut vilket gjort att jag kunnat spela på en högre nivå. Han ger synvinklar och tips på hur man ska kunna prestera bättre över tid, där ingår även att livet utanför fotbollen blivit bättre.

Gudmundur Thorarinsson

Fd IFK Norrköping & Islands landslag

Can´t explain how much this has helped me. It´s not just about what you are doing. It´s about who you are and what you want to be and aspire to.

MINDSET

Fullt fokus på målet.

BELIEFS

Känslor som förstärker fokuset.

ATTITUDE

Handlingar som förstärker fokuset.