Mikael Lörnstam

Jag har arbetat med ledarskapsutveckling, psykoterapi, coaching och mental träning under många år i Sverige, Danmark, Holland, Turkiet och England. Jag har fyllt på med kurser och utbildningar och tagit del av det senaste rönen inom Neuroscience och Performance Psychology. Jag har dessutom kontinuerligt ”terroriserat” de främsta auktoriteterna runt om i världen, för att lära sig direkt från källan, så att jag kan hjälpa mina klienter att skapa ett vinnande självförtroende.

Mikael Lörnstam  072-20 88 555