MIKAEL LÖRNSTAM

Jag har som alla andra fått uppleva både framgångar och motgångar. Jag har njutit av framgångarna och lärt mig av motgångarna. Framgångarna har många gånger berott på tur – eller en fungerande strategi. Motgångarna har berott på ren otur, eller som i de flesta fallen att jag slarvat med förberedelserna.

Efter att ha upprepat samma misstag om och om igen, och förväntat mig ett annorlunda resultat (definitionen av vansinne), så bestämde jag mig för att lära mig mer om hur man uppnår sina mål. Jag satte igång och kontakta människor runt om i världen som själva åstadkommit något utöver det vanliga, eller hjälpt någon att åstadkomma något enastående, sett till förutsättningarna.

Det blev tydligt att de som lyckades tänkte annorlunda än de som misslyckades. Vad som verkligen överaskade mig var att det bland dem som lyckades fanns många som gjorde det de gjorde för ett större ändamål, medan de flesta av de som misslyckades bara fokuserade på sin egen framgång.

Jag lärde mig mer och mer om hur framgångsrika människor tänker och handlar. Medan jag själv under många år bara gjorde det jag skulle göra ”när jag kände mig inspirerad”, så hade de framgångsrika en sak gemensamt. De gjorde det de skulle göra oavsett vad de kände. Det blev tydligt att framgångsrika människor tog mindre hänsyn till sina känslor och större hänsyn till målet.

Det blev också tydligt att många av de som misslyckades med att uppnå sina mål, gav upp (precis som jag själv gjorde tidigare) när det kändes för jobbigt och belöningarna uteblev. Det innebar att människor som ofta eftersträvar känslomässiga belöningarna har svårare för att uppnå långsiktiga mål. För dem var aktiviteten, förutsatt att det kändes rätt, viktigare än slutmålet.

För de framgångsrika var slutmålet viktigare än aktiviteten. För dem var aktivitetet ett nödvändigt ont. För dem var belöningen i slutet viktigare än hur det kändes på vägen dit.

Människor kan ha samma mål, men olika motiv. Människor drivs av iden av att uppnå något som resulterar i någon form av belöning. Belöningen kan vara något som gynnar en själv eller involverar andra. Motiven kan vara själviska eller altruistiska. Oavsett vilket, så finns det alltid en bakomliggande orsak som vi kan förstärka eller försvaga, på olika sätt.

Jag har privilegiet att få hjälpa människor uppnå sina mål och något av det jag tycker är viktigt för att nå sina mål, är följande:

  • Målen måste vara svåra att uppfylla, men fullt möjliga.
  • För att nå dem måste vi utvecklas och prestera bättre än vi gjort hittills.
  • Det krävs hårt arbete, disciplin och hjälp av andra.
  • Vi delar upp målen i delmål och förverkligar ett mål i taget.
  • För varje delmål måste vi bli ännu bättre för att kunna nå nästa delmål.

Hör gärna av dig om du har några frågor om detta 072-20 88 555