MENTAL TRÄNING

Mental träning handlar i grunden om att inte låta sig styras av sin fight, flight or freeze respons när vi känner oss hotade. Hotade i det här sammanhanget syftar på situationer i en fotbollsmatch som skapar stress. Förmågan att kunna hantera stress är en fotbollsspelares viktigaste egenskap om han menar allvar med sin karriär.

Det räcker inte med talang. Talang kan ta dig en bit på vägen, men den tar dig inte till målet. Elite Coaching förespråkar en helt annan approach än den rådande med målbilder, visualisering, avslappning och bla bla bla bla…

Elite Coaching hjälper fotbollsspelare att omprogrammera sin fight, flight or freeze respons till att radikalt förbättra spelarens prestation.

Mer text och ny video kommer inom kort

Videon ger en kort beskrivning av hur fotbollsspelares negativa reaktionsmönster får dem att underprestera. När man förstår sina negativa reaktionsmönster kan man lära sig att kontrollera dem och då kommer man att kunna hålla en absurt hög nivå i varje match.