LEDARSKAP

Vi hjälper ledare att leda människor på ett effektivt och värdigt sätt.

Elite Coaching skapades med inriktning på ledarskap (med tiden har vi även börjat arbeta med prestations optimering för fotbollsspelare) och har sedan starten hjälpt massor med ledare i stora koncerner och medelstora företag. Vi hjälper ledare att optimera sitt ledarskap. Vi utgår från människan och utformar uppdraget utifrån människan med alla dess unika egenskaper.

Fundamentet för ett bra ledarskap baseras på en djupare förståelse av vad som driver människor. När man väl förstår vad som driver en själv och ens medarbetare, är det lättare att skapa en väloljad och lönsam organisation. Vi förespråkar ett autentiskt ledarskap som baseras på människan och inte teorier. I det ingår att ha modet att kunna säga att man inte vet hur man skall lösa en specifik utmaning, om så är fallet, istället för att mörka och låtsas att man har full koll. Fake it till you make it, må fungera i andra sammanhang, men inte om det är ens ansvar att leda andra. Ansvarsmodellen innebär att man tar ansvar fullt ut både för segrarna och förlusterna. Ursäkter och bortförklaringar ingår inte i en ledares vokabulär.

”Real leaders are people who help us overcome the limitations of our own individual laziness and selfishness and weakness and fear and get us to do better, harder things than we can get ourselves to do on our own.” David Foster Wallace