ETT VINNANDE MINDSET

Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first” Sun Tzu

Elite Coaching har utvecklat en modell för att kunna hjälpa fotbollsspelare att förstå sin inställning till nästa match. Modellen är till för att fotbollsspelare ska få en större förståelse för deras ”undermedvetet villkorade engagemang”.

Alla som testat modellen säger att den fungerar och visar hur spelarens mindset förändras utifrån matchens betydelse, sett vill varje spelares specifika villkor. Det innebär att ett högt värde på Arrogans, som ett resultat av att man nedvärderar motståndarna, i kombination med ett lågt värde på Engagement innebär en betydligt större risk att förlora matchen.

Modellen syftar till att medvetandegöra spelarens attityd till motståndarlaget för att undvika onödiga förluster. Genom att medvetandegöra modellen för spelare så introducerar man en modell som kan hjälpa till att korrigera överdriven Arrogans eller Tvivel.

Levels of Significance     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Levels of Engagement    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Level of Focus……………. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Level of Expectations     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Level of Competence     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Level of Arrogance        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Level of Doubt               0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Skattningen, förutsatt att spelaren är ärlig, ger en bra fingervisning om spelarens inställning och kan hjälpa till att justera attityden. Skattningen är bara till för spelaren, han ska INTE dela med sig av informationen till någon annan. Modellen är till för att hjälpa spelaren förstå sina tankar och inställning till motståndarna och matchen.